top of page
Quiet Forest

Hvem er vi?

H uten bakgrunn.png

Humanistene

Vi er et sekulært livssynssamfunn for humanister. Det vil si at vi er et fellesskap av mennesker som tror på en rendyrket og inkluderende humanisme – og som tror at denne humanismen er viktig for å skape et bedre samfunn.

Vår organisasjon har eksistert siden 1997, som en demokratisk og partipolitisk uavhengig bevegelse. Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi er til stede over hele landet med arrangementer, medlemstreff og seremonier.

Vi fremmer en åpen og inkluderende humanisme med et stort rom for mangfold og variasjon. Våre kjerneverdier er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

Det unike med oss er at vi inkluderer alle humanister, også de som har en tro eller tvil. Det viktigste for oss er at våre medlemmer identifiserer seg med og vil jobbe for de humanistiske kjerneverdiene. Om man i tillegg til dette skulle finne mening i tro eller annen sosial eller kulturell praksis, så tenker vi at det er helt greit. Vi har stor tro på mennesket som individ, og at de selv best evner å vurdere hvordan de bør leve sine liv.

Vår humanisme oppfordrer til utvikling og samarbeid. Med tro på at mennesker har et iboende potensial til å gjøre en positiv forskjell, så lenge våre grunnleggende rettigheter og behov er ivaretatt.

Child Planting in Greenhouse

Kjerneteamet

Vi er ikke mange, men arbeidet vårt er landsomdekkende og gir både tiltak og tilbud med hensikt om å hjelpe samfunnet frem til bli inkluderende og mangfoldig. 

1668438927430_edited.jpg

Elin Nalum-Olsen

Generalsekretær

+47 926 87 282

Annette Skogheim

Organiasasjonrådgiver

+47 473 69 914

IMG_6525_edited.jpg

Samaj Ai Bandéh

Kommunikasjonssjef

+47 484 00 182

Skjermbilde 2023-05-19 kl. 14.27.11.png

Sylvi Leirvaag

Seniorrådgiver

+47 975 11 129

bottom of page