top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Humanistene (NO 985 354 619) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter www.humanistene.no, våre kursplattformer og vårt medlemssystem.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi tar kontakt om dette krever nytt samtykke.

FORMÅL

Ved å bruke tjenester på våre nettsider bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i Personvernerklæringen og vår behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg. Hvis barn under 15 år har gitt oss personopplysninger uten tillatelse, vil vi slette disse umiddelbart ved kontakt fra foresatte.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Humanistene er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Som behandlingsansvarlig har vi det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Ved å benytte deg av tjenester på våre nettsider, vil vi kunne behandle følgende personopplysninger:

 • Personnummer

 • Navn/adresse/telefon/epostadresse

 • Betalingshistorikk

 • IP-adresser

 • Kommentarer og aktivitetslogg fra våre kursportaler (etter innlogging)

 • Passord (kryptert for oss)

INFORMASJONSINNHENTING

Personopplysningene får vi fra deg via skjemaer på våre nettsider, eksempelvis:

 • Innmelding, kontaktskjema og påmelding til medlemsregister og nyhetsbrev

 • Påmelding til kurs, webinarer e.l.

 • Nedlasting av e-bok og annet materiell.

 • Kjøp av seremonier, tjenester eller produkter på våre nettsider.

 • Kommentarfelt.

DINE RETTIGHETER

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i dine personopplysninger og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av de opplysninger vi lagrer om deg. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd – eksempelvis i hht. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men mindre du ønsker å benytte betalingstilbud fra våre underleverandører som eksempelvis Vipps. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av oss.

Hvis vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene utelukkende bruker opplysningene til å yte tjenester til oss. Vi vil i slike tilfeller innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger, da disse vil være forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, omorganisering eller oppløsning av hele eller deler av oss, vil dette kun skje dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formål som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen.

SIKKERHET

Beskyttelse av dine personopplysninger er grunnleggende. Derfor har vi etablert fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelige for et begrenset antall personer med spesielle rettigheter til slike systemer og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt.

Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger. Vi evaluerer løpende datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysisk sikkerhet, for å beskytte uautorisert tilgang. Alle betalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via anerkjent SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd og gjenstand for disiplinære tiltak. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre tjenester og nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil iverksette relevante tiltak. Ved avvik ad dine personopplysninger vil vi varsle deg via epost innen 4 virkedager etter en slik hendelse.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET

Dine personopplysninger kan kun overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen gir ditt samtykke til en slik overføring.

SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Kontakt oss på post@humanistene.no eller tlf. 21 89 99 10.

Succulents

Kontakt oss

Om du lurer på noe er vi tilgjengelig mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 per telefon.

bottom of page