top of page
Happy Family
H uten bakgrunn.png

Humanistisk 
Navneseremoni

Wedding Table Setup

Hva er en navneseremoni?

En humanistisk navneseremoni er en unik og personlig feiring av nytt liv. Som et alternativ til dåp og navnefest. Seremonien er tuftet på vårt humanistiske verdigrunnlag – med anerkjennelse av menneskets mangfoldighet og respekt for menneskets verdighet, likeverd og frihet i hovedfokus.

Våre velkomstseremonier arrangeres kun for én familie av gangen, på et hyggelig sted dere selv bestemmer. Dere får stor frihet til å forme innholdet i seremonien selv. Så fremt det er i tråd med våre verdier.

Vil dere ha navneseremonien i hagen? På hytta eller samfunnshuset? Ønsker dere et spesielt tema som en rød tråd? Det meste er mulig – og dere bestemmer.

Praktisk informasjon

Alle kan få en navneseremoni

Alle som ønsker det kan bestille humanistisk navneseremoni. Medlemmer får ekstra gunstige priser, men dere kan bestille navneseremoni uansett. Det er gratis å være medlem hos oss.

Seremonien tilpasses dine ønsker

Vi praktiserer en inkluderende Humanisme. Det betyr at elementer av tradisjoner, tro og kultur kan integreres i seremonien. Vi ønsker å være samlende under våre felles humanistiske kjerneverdier. 

God oppfølging

Når dere har bestilt seremonien vil dere kobles sammen med en av våre seremoniledere. Våre seremoniledere har gjennomgått grundig opplæring og vil hjelpe dere med å skreddersy opplegget slik dere vil.

Baby Clothing

Bestilling, planlegging og gjennomføring

1.

2.

3.

4.

For å bestille seremoni må dere fylle ut bestillingsskjema og gjennomføre betaling i vår betalingsløsning. Bestillingen er bindende.

Dere mottar deretter bestillingsbekreftelse på epost og vi starter umiddelbart arbeidet med å finne en seremonileder. Vi har seremoniledere over hele landet så dette ordner vi vanligvis raskt.

Innen et par uker vil seremonilederen som har fått ansvaret for deres seremoni ta kontakt med dere. Dere inviteres til planleggingsmøte, hvor detaljene rundt den store dagen blir drøftet og avklart. Deriblant program for seremonien, juridiske forhold og andre praktiske anliggender.

På seremonidagen møter seremonileder opp i god tid og går igjennom programmet med dere og de som skal medvirke. Under seremonien vil seremonileder sørge for regien og gjennomføre slik som dere har planlagt.

Pride Flag

Vi støtter mangfoldet

Wedding Flowers Decorations

Priser

1 Medlem: 4000,-

Reisekostnader* inntil 300 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.

2 Medlemmer: 3300,-

Reisekostnader* inntil 300 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.

Ikke- medlem: 4700,-

Reisekostnader* inntil 300 kr er inkludert i honoraret – evt. overskytende gjøres opp med seremonileder.

Newborn Baby

Bli Gratis Medlem

Reisekostnader* gjelder for seremonileder (planleggingsmøte og vielse) og avklares og avtales på forhånd. Eventuelt overskytende beløp gjøres opp direkte med seremonileder.

Dersom du er aleneforsørger vil du få samme rabatt som to foresatte. Ta i så fall kontakt med oss på epost eller telefon for å motta riktig rabatt.

Litt mer info

Det er noen få ting man må huske på når man skal holde en seremoni. Her får du et lite innblikk i hvordan en seremoni kan se ut, slik at du har et utgangspunkt å skape fra. 

Flowers

Programforslag

Hvordan kan en navneseremoni foregå? Dette planlegges med vår seremonileder, men du kan også se på et lite forlag her.

bottom of page