top of page
Skjermbilde 2023-06-27 kl. 11.57.15.png
external-file_edited.png

Skal du holde en Hjertesirkel?

På denne siden går vi steg for steg gjennom hvordan du kan holde en hjertesirkel. Bruk denne guiden regelrett og gjerne ha den foran deg om nødvendig.  

For the English version, click here

Gjør lokalet klart

Husk å kjøpe inn frukt og te som kan serveres til de som kommer. Ta bilde av kvitteringen og send til Samaj (48400182) så får du vippset beløpet tilbake. 

 

Lås opp lokalet, sett frem gatebukken (om tilgjengelig) utenfor så det er enkelt å finne frem. Heng opp vipps skiltet ved inngangen.

Tenn lys og skap atmosfære med musikk. Om du er usikker på hva du kan spille kan du bruke denne playlisten. 

Registrering skjer ved inngangsdøren. Ta frem nettbrett eller mobil og gjør klart registreringsskjema i WIX. 

Om du er medlem i Humanistene, hvor det er gratis å være medlem, så koster det ingenting. Om du ikke er det, er det donasjonsbasert med 50,-, og dette går direkte til leien av lokalet eller frvilligsamlinger. 

Om du er usikker på hvor du finner disse tingene, hvordan spille musikk osv, ring din frivilligansvarlig eller Anna på 97919064. 

Talking.png

Ønsk gjestene velkommen og aktiver deltakerne

Gjestene kan være nervøse eller tilbaketrukne, spesielt hvis det er deres første gang. Alle deltakere ønskes varmt velkommen for å skape en komfortabel atmosfære. 

Oppgavene fordeles mellom sirkellederne, og deltakerne oppmuntres til å bidra. Dette skaper en følelse av fellesskap og samskapelse. 

Start sirkelen

Vi venter vanligvis i 10-15 minutter før sirkelen starter for å få med oss de siste deltagerne. Vi bruker denne manual regelrett, så husk å ha den foran deg når du skal gi introduksjon. Pass på at du ikke påtar deg en rolle, men at du er deg selv. Dette er for å ivareta autentisitets-prinsippet. Under finner du alle punktene som skal presenteres: 

1. Introduksjon

Du kan fortelle litt om hvorfor du er her, eller hva du setter pris på med slike arrangement. Eller noe om hjertesirkelkonseptet som du finner på nettsiden og hvorfor vi trenger slike møteplasser

2. Hvordan en sirkel fungerer

En hjertesirkel er en samtalesirkel, hvor vi oppriktig deler hvordan vi har det og det vi har på hjertet. Vi har et “taleobjekt” vi bruker, som vi sender rundt med klokka 

Det er ikke obligatorisk å dele. Når du får “taleobjektet” i hånda kan du også velge å ikke si noe og sitte i stillhet, eller å gi den videre  

Den som holder objektet, kan snakke, mens vi andre aktivt lytter. Aktiv lytting betyr at vi gir vår oppmerksomhet med respekt og empati. Vi dømmer ikke. Vi kommenterer ikke på det personen sier. Vi ønsker ikke å fikse noe, men å holde rom for det.  

Om noe resonnerer kan vi enten holde oss på hjertet for å vise solidaritet eller gi en lyd av "mmm" for å gi personen tilbakemelding om at dette er noe du kjenner deg igjen i

Vi tar et felles pust med et sukk etter hver deling

Om du er vant til å bruke mye tid, ta hensyn til hvor lenge du snakker. Om du synes det er utfordrende å ta plass, bruk lengre tid

3. Regler

Ingen mobiler eller distraksjoner tillat

Må du på toalettet, reis deg opp stille mellom to delinger og ikke mens noen snakker (Vis hvor toalettene er) 

Det er viktig å ikke kommentere på andres delinger, men å være en god lytter. Fokuser på den som deler, og husk at sirkelen skapes i fellesskap. 

Snakk fra hjertet. Hvordan du har det egentlig? Kan du se om du klarer å svare på det spørsmålet mest mulig ærlig. Det er her du kan praktisere sårbarhet og å være transparent.  

Fysisk støtte: Om du blir overveldet og trenger mer støtte, kan du be om det. Da kan noen komme og sitter nærmere deg og evt holder en hånd på mellom skulderbladene

Dette er ikke et terapirom. Det betyr at det er ikke her du skal prosessere traumer. Du trenger ikke gå inn i traumatiske hendelser i detaljer, men du kan heller nevne at på grunn av noe som skjedde sitter du nå med disse følelsene. Vi alle vet til en viss grad hvor denne linjen går for oss, men husk at det kan sitte folk rundt deg som ikke nødvendigvis tåler å høre en detaljert historie om f.eks overgep.  

4. Meditasjon

Vi begynn å sirkelen med en meditasjon for å skape tilstedeværelse og fokus. Etter meditasjonen er ferdig, forbli stille til sirkelen starter.  

Hvis vi skal deles opp i flere sirkler, gi alle deltakerne et tall 1-3. Etter meditasjonen er ferdig, gå til din sirkel i stillhet. Sirkelholder i hver sirkel starter delingen med seg selv og gjentar etter sirkelen er ferdig:

1. at alt er konfidensielt

2. hvis man er nysgjerrig på noe de andre delte, skal man først spørre om lov

 

Meditasjonene finner du både på engelsk og norsk her: 

Tropical Palm Leaf
bottom of page