top of page
Wedding Table Arrangement

Program
forslag

Hvordan kan et program se ut?

Vi er stolte av å kunne skreddersy hver vielse til hvert enkelt par, noe som gjør alle våre seremonier unike. Når dere får tildelt en seremonileder fra oss, vil dere få lufte tanker, ideer og motta all den informasjon dere kan trenge. Og det er kjærligheten og dere som står i sentrum – ikke vår organisasjon.

For å gi dere et innblikk i hvordan en vielse kan se ut har vi laget et programforslag som dere kan se på her.

Program

1. Musikkinnslag og inngang

2. Seremonilederens velkomsttale

 

Kjære alle sammen, 

Velkommen til A og B sin vielse. 

Takk for at dere er her for å ta del i denne vakre og viktige begivenheten i A og B`s liv. En spesiell takk til brudeparet som valgte Humanistene til sin store dag – som seremonileder og vigsler er jeg både stolt og takknemlig over tilliten. 

Humanistene er et inkluderende og raust humanistisk livssynsfellesskap – og vår viktigste grunnverdi er at alle mennesker er verdifulle og at vi alle er like mye verdt.
 

Vi tror på et samfunn der vi har frihet til å være som vi er; uansett hva vi tror på, hvor vi kommer fra – eller hvem vi elsker. Det tror vi bidrar til et bedre liv for oss som enkeltindivider, for samfunnet vårt som helhet og alt liv rundt oss. 
 

Det er viktig å markere store begivenheter i livet; det er viktig for oss som enkeltpersoner, og det er viktig for sosiale og familiære relasjoner. Vi trenger gode mennesker og nettverk rundt oss – og seremonier som dette hjelper oss å synliggjøre tilhørighet, vennskap og kjærlighet. 
 

Som en del av vårt humanistiske verdigrunnlag er det viktig for oss at A og B har fått rom til å skape en seremoni som reflekterer hvem de er. Denne vielsen er humanistisk og gjennomføres derfor med fokus på og respekt for brudeparets individualitet, kjærlighet og liv. 
 

Dette er starten på et ekteskap som skal fylles med kjærlighet, respekt og omtanke. Dere to – med alt dere har vært, er og vil være – skal nå forenes i ett fellesskap. 

Måtte dere få en fantastisk dag! 
 

3. Ord fra og/eller om brudeparet

4. Kulturelt innslag

5. Vigselstekst del I (obligatorisk)


Kjære Brudepar. Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Det er en stor og viktig begivenhet når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og motgang.

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

6. Kulturelt innslag

7. Vigselstekst del II (obligatorisk)


Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå: Jeg spør deg først A: Vil du ha B, som står ved din side til din ektefelle? Så spør jeg deg B: Vil du ha A, som står ved din side til din ektefelle?

8. Parets løfter til hverandre

9. Ringseremoni


Det finnes to måter å gjøre dette på – aktivt eller passivt:
 

Aktiv:

Gi nå hverandre ringene som dere skal bære som symbol på løftet dere har gitt hverandre her i dag, og gjenta etter meg:
 

Først A: B, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap.
A gjentar: B, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap.
 

Så B: A, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap.
B gjentar: A, jeg gir deg denne ring som symbol på mitt løfte, kjærlighet og troskap.
 

Passiv:

Gi nå hverandre ringene som dere skal bære som symbol på løftet dere har gitt hverandre her i dag.
 

10. Underskriving av vigselsattest


Vigsler: Jeg vil nå helt til slutt be dere om å undertegne på dette dokumentet og gjøre hele begivenheten juridisk bindende. I tillegg har vi to vitner som også skal undertegne på det vi alle har bevitnet.
 

11. Vigselsteksten del III (obligatorisk)


Vigsler: Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk! [Dere kan nå kysse hverandre. (valgfritt)]
 

12. Musikkinnslag og utgang

Hør på forslag til sanger til en Humanistisk vielse

bottom of page