top of page
hands greens.jpg

Menneskeverd, Likeverd, Frihet, Ansvar

Humanistene right one green.png

SEREMONIER

Vi lager skreddersydde seremonier for dere som ønsker å markere viktige dager i livet. Dette kan være for et bryllup, en navneseremoni, eller til en gravferd.

Bli kjent med tjenestene vi tilbyr.

PROSJEKTER

Vi har mange humanistiske prosjekter som bidrar med å skape et bedre samfunn. Dette kan være alt fra frivillige prosjekter, som julefeiring for barnefamilier til hjelpetiltak i lokalsamfunnet.

INFORMASJON

Bli bedre kjent med det humanistiske verdigrunnlaget, hva vi står for og hvem vi er. Du kan også bli bedre kjent med menneskene bak prosjektene og arbeidet om et inkluderende mangfold.

Vårt verdigrunnlag

Vi fremmer en åpen og inkluderende humanisme med et stort rom for mangfold og variasjon. Vi mener vi alle kan ha ulik livsyn og tro, men til felles er at vi alltid setter våre felles kjerneverdier først; menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

 

Det viktigste for oss er at våre medlemmer identifiserer seg med og vil jobbe for de humanistiske kjerneverdiene. Om man i tillegg til dette skulle finne mening i tro eller annen sosial eller kulturell praksis, så er det velkomment.  Vi har stor tro på mennesket som individ, og at de selv best evner å vurdere hvordan de bør leve sine liv. 

 

Vår humanisme oppfordrer til utvikling og samarbeid.

Vi ønsker å motvirke polarisering og skape et inkluderende mangfold hvor de viktige humanistiske verdiene som menneskeverd, likeverd og frihet må forsvares og kjempes for. Det betyr at vi som mennesker tar et større ansvar – både for oss selv og omgivelsene våre.

Vi har tro på at mennesker har et iboende potensial til å gjøre en positiv forskjell, så lenge våre grunnleggende rettigheter og behov er ivaretatt

Bli medlem.png

Støtt det humanistiske arbeidet

Bli Gratis Medlem

Det koster ingenting å bli medlem, derimot får du bare fordeler! Du får mulighet til å bli med på alle humanistiske prosjektene, og får fordeler hos mange av våre sam 

Ønsker du å bli seremonileder?

CAMP24

Bli med på årets mest spennende humanistiske konfirmasjonsleir. 

Volunteering Trip

Bli med som frivillig

Ønsker du å bidra i samfunnet? Vi har mange frivillige prosjekter som du kan engasjere deg i.

bottom of page